Czym jest ochrona zniżek OC?

Prowadzi to do wzrostu składki w kolejnym roku ubezpieczeniowym, co może oznaczać dodatkowe obciążenie domowego budżetu. Są jednak sposoby, aby tego uniknąć – pomaga w tym ochrona zniżek OC.

Zgodnie z polityką towarzystw ubezpieczeniowych, każdy rok bezszkodowej jazdy skutkuje przyznaniem zniżki na obowiązkowe ubezpieczenie OC. W ten sposób można uzyskać nawet 60% zniżkę, która uprawnia do zmniejszenia kwoty składki. Nic więc dziwnego, że utrata choćby 10-procentowej zniżki może być dla kierowców dość dotkliwa.

 

Spowodowanie zdarzenia drogowego – co się dzieje ze zniżką OC?

Czasami wystarczy chwila nieuwagi, aby doszło do zdarzenia drogowego. W przypadku osób, które do tej pory były uznawane za bezszkodowych kierowców, dochodzi do utraty zniżek. To, jak dotkliwa będzie strata, zależy przede wszystkim od wewnętrznej polityki stosowanej przez ubezpieczyciela.

 

Jeśli towarzystwo ubezpieczeniowe bazuje na tabeli Bonus Malus, wówczas z dotychczasowej puli zniżek może odebrać od 5% do nawet 20% za każdą szkodę. Wiele zależy od tego, jak wysoką zniżką kierowca dysponował do tej pory.

 

Może się jednak zdarzyć się tak, że towarzystwo ubezpieczeniowe zastosuje zwyżkę nawet o 200% w kolejnym roku ubezpieczeniowym. W efekcie koszt polisy będzie nawet dwukrotnie wyższy.

Ochrona zniżek – na czym to polega?

Chociaż nie zawsze da się ustrzec przed zdarzeniem drogowym, można zminimalizować finansowe konsekwencje. Rozwiązaniem może być ochrona zniżek – na czym to polega?

 

Zasada działania takiej usługi jest dość prosta – pozwala bowiem zachować dotychczas wypracowane zniżki w momencie spowodowania zdarzenia drogowego. Dla kierowcy będzie oznaczać to jedno – szkoda zostanie uznana niejako za „niebyłą”. Pozwoli to zachować dotychczasowe zniżki.

 

Co się dzieje w sytuacji, gdy w ciągu roku ubezpieczeniowego dojdzie do kolejnej szkody? W takim przypadku raz wykorzystana ochrona zniżek zwykle już nie zadziała. Będzie to oznaczać konieczność opłacenia składki wyższej w porównaniu z poprzednim rokiem ubezpieczeniowym.

 

Warto podkreślić, że opcja ochrony zniżek jest płatna. Koszt ustalany jest indywidualnie – w zależności od ubezpieczyciela. Dlatego koniecznością jest bezpośredni kontakt z daną firmą ubezpieczeniową.

Ochrona zniżek – czy to się opłaca?

Odpowiedź na pytanie o opłacalność wykupienia ochrony zniżek nie jest jednoznaczna. Wiele zależy od tego, ile kosztuje usługa i ile trzeba zapłacić za OC w konkurencyjnych towarzystwach ubezpieczeniowych.

 

Przykład 1. Załóżmy, że kierowca ma na swoim koncie 60% zniżkę za bezszkodową jazdę. W ostatnim czasie spowodował wypadek, ale miał wykupioną ochronę zniżek. Dzięki temu w kolejnym roku ubezpieczeniowym jego składka została wyliczona na w oparciu o wszystkie uzyskane zniżki i była najniższa spośród ofert konkurencyjnych ubezpieczycieli.


Przykład 2. Załóżmy, że kierowca wypracował zniżki w wysokości 60%. W ostatnim czasie spowodował wypadek, ale – dzięki ochronie zniżek – utrzymał je na tym samym poziomie. W kolejnym roku ubezpieczeniowym ubezpieczyciel zaproponował składkę wyższą od składki, którą otrzymał w innej firmie – i to bez uwzględnienia ochrony zniżek.

Aby móc oszacować opłacalność opcji ochrony zniżek, trzeba dokonać dość wnikliwej analizy. Niekiedy okazuje się, że koszt składki powiększony o kwotę za ochronę zniżek będzie wyższy w porównaniu z ofertą innego ubezpieczyciela – taką, w której została uwzględniona zwyżka za spowodowaną szkodę. Dlatego warto najpierw porównać oferty, korzystając  z pośrednictwa serwisu porównywarkowego, np. https://rankomat.pl/.

 

Pamiętaj! Ochrona zniżek najczęściej działa w tym towarzystwie ubezpieczeniowym, w którym była wykupiona. Jeśli zatem planujesz zmianę ubezpieczyciela, nowa firma niekoniecznie weźmie ją pod uwagę.

 

Wykupienie ochrony zniżek może być dobrą opcją. Musisz jednak dokładnie zastanowić się, czy to rozwiązanie faktycznie jest korzystne dla ciebie. 

Michał Kiermanowicz
Michał Kiermanowicz

Redaktor naczelny portalu motoryzacyjnego 7dosetki.pl. W branży motoryzacyjnej praktycznie od dziecka. Odpowiada za całą część merytoryczną i plan redakcyjny na portalu.

Artykuły: 3061

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *