Trudniejsze prawo jazdy

a także zasadach dotyczących świeżo upieczonych kierowców. Znacznie trudniejszy stanie się egzamin teoretyczny, a młodzi kierowcy będą podlegać większemu nadzorowi.


Dotąd osoby zdające egzamin teoretyczny odpowiadały na jedno z 300 pytań, wylosowane przez komputer z bazy. Zagadnienia były znane kursantowi, otrzymywał je od instruktora na płycie CD lub w formie papierowej. Pozwalało to na dokładne wyuczenie się pytań i odpowiedzi na nie. Od tej pory nie będzie już tak łatwo.


Podpisane przez prezydenta nowe przepisy w prawie o ruchu drogowym wprowadzają znaczne zmiany w zasadach egzaminu teoretycznego. Baza pytań zostanie zwiększona do 3000 i nie będą one znane zdającemu. Zagadnienia mają dotyczyć podobnych obszarów co dotychczasowe, ale będą sformułowane na różne sposoby. Tylko jedna odpowiedź będzie prawidłowa, a czas   na jej zaznaczenie skrócony. Ponadto niemożliwe będzie wrócenie do poprzedniego pytania.
Egzaminowany ma odpowiadać w „czasie rzeczywistym”, czyli podejmować  decyzję natychmiast, tak jak ma to miejsce podczas jazdy, na przykład na skrzyżowaniu. Dodatkowo pojawią się krótkie filmiki i symulacje sytuacji na drodze, których prawidłowy rozwój będzie musiał wskazać odpowiadający na pytania.


– Zmiany w egzaminie teoretycznym mogą przyczynić się do wzrostu bezpieczeństwa na drogach i świadomości młodych kierowców – twierdzi Adam Gabrielski, właściciel Ośrodka Szkolenia Kierowców www.fabrykakierowcow.eu – Dotąd kursanci często „wykuwali” odpowiedzi na wszystkie pytania, nie rozumiejąc ich i nie potrafili potem zastosować zasad ruchu drogowego w praktyce. Sprzyjało temu nastawienie wielu instruktorów, którzy zamiast wymaganych 30 godzin wykładów po prostu rozdawali  testy do nauczenia, na płycie lub w formie książeczki.


Po zdanym egzaminie młodego kierowcy będą dotyczyć zmienione zasady poruszania się po polskich drogach. Pierwsze dwa lata będzie to okres próbny. Jeśli świeżo upieczony kierowca popełni  dwa wykroczenia, trafi na kurs reedukacyjny i badania psychologiczne, a okres wydłuży się o kolejne dwa lata. Popełnienie trzech wykroczeń będzie się wiązać z ponownym skierowaniem na egzamin.


Przez pierwsze osiem miesięcy po zdobyciu prawa jazdy, auto młodego kierowcy będzie musiało być oznaczone z tyłu i z przodu białą naklejką z zielonym klonowym liściem. Wtedy to dotyczyć go będą specjalne ograniczenia: na terenie zabudowanym dozwolona będzie prędkość maksymalna 50km/h (nawet w nocy), a poza nim 80km/h. Wjechanie na autostradę bądź drogę ekspresową uprawnia do poruszania się z prędkością 100km/h.


Surowsze zasady przewidują również odbycie pomiędzy 4 a 8 miesiącem od dnia zdobycia prawa jazdy dodatkowego kursu i praktycznego szkolenia dotyczącego bezpieczeństwa.


Z dwuletnim okresem próbnym wiąże się również zakaz podejmowania pracy zarobkowej w charakterze kierowcy pojazdu kategorii B, czy też osobistego wykonywania działalności gospodarczej w tenże sposób.

 

źródło: Wellington PR

Michał Kiermanowicz
Michał Kiermanowicz

Redaktor naczelny portalu motoryzacyjnego 7dosetki.pl. W branży motoryzacyjnej praktycznie od dziecka. Odpowiada za całą część merytoryczną i plan redakcyjny na portalu.

Artykuły: 3234

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *