Polska czarnym punktem Europy?

Dziennie w wypadkach ginie średnio 15 osób, a 160 zostaje rannych. Główną przyczyną tych zdarzeo jest nie tylko zły stan polskich dróg i naszego parku samochodowego, ale także niebezpieczne zachowania na drodze.

 

Czynnik ludzki
Głównymi przyczynami wypadków drogowych w Polsce, niezmiennie od wielu lat są niebezpieczne zachowania uczestników ruchu. Gubi nas nadmierna prędkośd, nietrzeźwośd, niestosowanie urządzeo zabezpieczających np. pasów bezpieczeostwa, agresja na drodze, brak poszanowania przepisów i innych użytkowników ruchu drogowego oraz zły stan techniczny pojazdów. To człowiek przyczynia się do 92% wypadków.


W przypadku osób, dla których samochód jest narzędziem pracy, dodatkowe 12% wypadków powoduje zła organizacja pracy prowadząca do przemęczenia i wielokrotnie do zaśnięcia za kierownicą. W Polsce od wielu lat niemal 80 % wypadków drogowych powodują kierujący pojazdami. Większośd z nich – 80,4% wydarzyła się na jezdniach, a aż 9% na przejściach dla pieszych. Najczęstsze przyczyny wypadków to niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 30%, wymuszenie pierwszeostwa przejazdu – 25,3% oraz prowadzenie pod wpływem alkoholu. W 2010 roku policja zatrzymała ponad 165 tysięcy nietrzeźwych kierowców – uczestniczyli oni w 4 524 wypadkach drogowych (11,6% ogółu wypadków), śmierd w nich poniosło 455 osób (11,6% ogółu zabitych), a 5 620 osób odniosło obrażenia (11,5% ogółu rannych).


Najwięcej wypadków w Polsce powodują młodzi kierowcy, tj. osoby z przedziałów wiekowych 18-24 i 25-39 lat. Tymczasem, pomimo starao licznych organizacji pozarządowych, wciąż brakuje u nas edukacji komunikacyjnej – zarówno na poziomie kształcenia nauczycieli, jak też w programach szkół.


Polscy kierowcy deklarują, że zależy im na bezpieczeostwie innych, ale przegląd techniczny swoich aut wykonują tylko wtedy, kiedy muszą, czyli raz w roku podczas obowiązkowego badania (wyniki ankiety ProfiAuto). Przeprowadzane w Niemczech badania wskazują, że zły stan techniczny pojazdu jest przyczyną 7-8% wypadków. Biorąc pod uwagę fakt, że w Polsce średni wiek pojazdu to 15 lat, łatwo skonstatowad, że u nas odsetek ten jest znacznie wyższy. Raport NIK już w 2009 roku alarmował, że system kontroli pojazdów w Polsce jest niewydolny.


Branża motoryzacyjna od kilku lat postuluje stworzenie systemu na wzór włoski – z większymi uprawnieniami kontrolnymi instytucji paostwowych i centralnym rejestrem badao technicznych oraz wprowadzenie zachęt do nabywania nowszych i bezpieczniejszych aut. Zainicjowanie tego typu rozwiązao bez wątpienia wpłynęłoby na odnowę rodzimego parku samochodowego oraz zwiększyło komfort i bezpieczeostwo jazdy.


Czarny punkt
Do istotnych czynników wpływających na bezpieczeostwo ruchu należy stan dróg. Polskie drogi są jednymi z najniebezpieczniejszych w Europie – co ósma ofiara wypadków w UE ginie na drodze w naszym kraju. Zagrożenie śmiercią w wypadku drogowym na polskich drogach jest prawie dwukrotnie większe niż w najbardziej rozwiniętych krajach UE, a prawdopodobieostwo śmierci uczestnika wypadku jest średnio cztery razy wyższe!


Mniej ofiar

Statystyki pokazują, że innowacyjne rozwiązania w motoryzacji należą do istotnych przyczyn spadku liczby wypadków i ich ofiar. Dzięki temu, że Polacy coraz częściej korzystają z nowszych i bezpieczniejszych pojazdów, w 2010 roku liczba wypadków w Polsce spadła o 654, kolizji – o 5 314, ofiar śmiertelnych o 176 i aż o 1 356 rannych.


Niestety, bieżący rok rozpoczął się wyjątkowo tragicznie. Według ostatnich podsumowao w 4 400 wypadkach zginęło już 471 osób, a 5 508 zostało rannych.

 

źródło: Renault

Michał Kiermanowicz
Michał Kiermanowicz

Redaktor naczelny portalu motoryzacyjnego 7dosetki.pl. W branży motoryzacyjnej praktycznie od dziecka. Odpowiada za całą część merytoryczną i plan redakcyjny na portalu.

Artykuły: 3061

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *