Ford ogranicza zużycie wody i substancji smarnych

Firma Ford rozszerza zastosowanie technologii minimalnego smarowania MQL (Minimum Quantity Lubrication), która – poprzez znaczne ograniczenie zużycia wody i substancji smarnych – wpływa na wyraźną poprawę jakości powietrza, bowiem do atmosfery nie przedostaje się mgiełka typowa dla tradycyjnego procesu obróbki maszynowej.

Obecnie firma Ford posiada sześć zakładów produkcyjnych na obszarze Ameryki Północnej, Azji i Pacyfiku oraz Europy, w których zastosowano technologię MQL. Przy zachowaniu normalnych parametrów smarowania, technologia ta umożliwia dużą oszczędność płynów normalnie zużywanych podczas obróbki metali, co przekłada się na mniejsze zatrucie środowiska naturalnego. W ramach strategii zrównoważonego rozwoju firma Ford Motor Company wdrożyła technologię MQL w sześciu fabrykach, a w ciągu kolejnych kilku lat liczba zakładów stosujących tę technologię ma się podwoić.

Technologia smarowania MQL polega na bardzo precyzyjnym dawkowaniu substancji smarnych w urządzeniach tnących. Dla porównania, konwencjonalne systemy smarowania przy obróbce metalu w procesie produkcji silników i przekładni zużywają znacznie większe ilości substancji chłodzących i smarnych.

W porównaniu z typową linią produkcyjną, technologia MQL pozwala zaoszczędzić ponad milion litrów wody rocznie. Dzięki zastosowaniu procesu MQL w latach 2011-2012 fabryka silników w Kolonii ograniczyła zużycie wody o 50% w przeliczeniu na każdą wyprodukowaną jednostkę napędową.

– Redukcja negatywnego wpływu naszych fabryk na środowisko naturalne to kluczowy element całej strategii zrównoważonego rozwoju firmy Ford, wyjaśnia Andrew Hobbs, dyrektor biura ds. jakości ochrony środowiska, Ford Motor Company. Dzięki globalnemu zastosowaniu nowych technologii takich jak MQL w naszych fabrykach mamy większy wpływ na jakość środowiskową całego procesu produkcji.

Technologia MQL pozwala również na zmniejszenie zużycia substancji smarnych potrzebnych do produkcji silników oraz przekładni o ponad 80%, do wartości 100 mililitrów (pół standardowej szklanki). Technologia MQL umożliwia także całkowitą rezygnację z systemu chłodzenia na linii produkcyjnej jednostek napędowych, co przekłada się na znaczną oszczędność energii.

Efektem ubocznym tradycyjnego procesu obróbki metali w fabryce jest mgiełka pogarszająca jakość powietrza. Zjawisko to nie występuje przy zastosowaniu technologii MQL.
Zakłady produkcyjne, które wdrożyły technologię MQL:

  • Fabryka silników w Changan (Chiny)
  • Fabryka silników w Krajowej (Rumunia)
  • Fabryka silników w Kolonii (Niemcy)
  • Fabryka przekładni w Livonii (Michigan)
  • Fabryka silników w Romeo (Michigan)
  • Fabryka przekładni w Van Dyke (Michigan)

– Technologia MQL pojawiać się będzie w kolejnych fabrykach silników i przekładni, jako istotny czynnik rozwoju nowoczesnych metod produkcyjnych, pozwalających na znaczną oszczędność wody i innych surowców, podkreśla Bill Russo, dyrektor ds. koordynacji procesów produkcji układów napędowych, Ford Motor Company.

Firma Ford realizuje cele strategii do 2015 roku zakładającej 30-procentową redukcję zużycia wody na każdy wyprodukowany pojazd. W latach 2000-2012 koncern zdołał ograniczyć globalne zużycie wody o 62%, czyli o prawie 38 miliardów litrów. Więcej informacji o ekologicznych działaniach firmy Ford znalazło się w czternastej edycji corocznego raportu o strategii zrównoważonego rozwoju Sustainability report, który opisuje ogólną kondycję finansową firmy Ford, zużycie paliwa pojazdów tej marki, osiągnięcia z zakresu bezpieczeństwa oraz inne kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem.

 

źródło: Ford

Michał Kiermanowicz
Michał Kiermanowicz

Redaktor naczelny portalu motoryzacyjnego 7dosetki.pl. W branży motoryzacyjnej praktycznie od dziecka. Odpowiada za całą część merytoryczną i plan redakcyjny na portalu.

Artykuły: 3209

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *