Cesja umowy leasingu. Co powinieneś o niej wiedzieć?

Świetnie sprawdza się jako sposób na szybki rozwój firmy – nie pociąga za sobą wysokich kosztów. Jeżeli jesteś zmuszony zrezygnować z auta, pomocnym rozwiązaniem jest cesja. Co to takiego?Czym jest cesja leasingu?

Pod pojęciem cesji rozumie się przeniesienie na inną osobę – zwaną cesjonariuszem – praw i obowiązków cedenta wynikających z umowy.

Od chwili zawarcia umowy cesji to cesjonariusz będzie mógł korzystać z leasingowanego samochodu. Na nim też spocznie obowiązek regulowania rat leasingowych.

W praktyce wyróżnia się kilka etapów cesji leasingu:

  1. Uzyskanie zgody leasingodawcy.
  2. Ogłoszenie o cesji.
  3. Negocjacje z potencjalnym cesjonariuszem.
  4. Złożenie i podpisanie wniosku o cesję.

Kiedy leasingobiorcy najczęściej korzystają z cesji umowy?

Przedsiębiorcy używają opcji leasingu, aby uzupełnić swój majątek i dopasować model biznesowy firmy do założeń gospodarczych. Dlatego jedną z najczęstszych przyczyn rezygnacji z przedmiotu umowy jest znalezienie nowej koncepcji prowadzenia działalności. To np. przejście na pracę przez internet. Samochód staje się wtedy niepotrzebny i tylko generuje niepotrzebny koszty.

Inną przyczyną może być przejściowe zawieszenie działalności lub wręcz jej likwidacja. Dzieje się tak, kiedy biznes jest mało rentowny i nie przynosi oczekiwanych zysków.

Do cesji może skłonić też chęć modernizacji prowadzonej działalności i dążenie do szybkiej wymiany floty pojazdów na nowszą. Dzięki przeniesieniu praw z umowy możesz znacznie wcześniej zwolnić się z obowiązku jej realizacji. Wtedy pozostaje Ci znaleźć ofertę, która będzie lepiej dopasowana do Twoich potrzeb.

Czy zawsze możesz zdecydować się na cesję umowy leasingu?

Niestety nie ma uniwersalnej reguły, która określałaby zasady przenoszenia uprawnień i zobowiązań umownych. Każdorazowo musisz uzyskać na taki zabieg zgodę leasingodawcy. Na Tobie będzie również spoczywał obowiązek znalezienia podmiotu zainteresowanego przejęciem transakcji.

Przed podpisaniem umowy cesji firma leasingowa weryfikuje zazwyczaj zdolność leasingową i wiarygodność finansową cesjonariusza.

Pierwsza z nich określa, czy nowy podmiot będzie w stanie regularnie spłacać raty leasingowe. W tym celu bada się sprawozdania finansowe, wystawiane faktury lub rachunki. Z kolei wiarygodność finansowa to badanie historii kredytowej cesjonariusza. Leasingobiorca sprawdza, czy w przeszłości nie występowały opóźnienia w spłacie zobowiązań, a tym samym, czy nie bierze na siebie ryzyka w postaci nieterminowej spłaty rat.

Jak bezpiecznie leasingować auto?

Jeżeli zależy Ci na przejrzystych warunkach leasingu samochodu, wybierz wirtualny salon Carsmile. Znajdziesz w nim ponad 1000 gotowych wariantów aut najbardziej znanych marek.

Potrzebujesz nowego samochodu dostawczego? Szukasz reprezentacyjnego sedana? Dobrze trafiłeś! W Carsmile to Ty ustalasz wysokość rat i czas trwania umowy. Dlatego zawsze dostajesz to, czego w danej chwili potrzebujesz.

Sprawdź, jak może wyglądać leasing, i przekonaj się, że finansowanie samochodu jest proste!

Michał Kiermanowicz
Michał Kiermanowicz

Redaktor naczelny portalu motoryzacyjnego 7dosetki.pl. W branży motoryzacyjnej praktycznie od dziecka. Odpowiada za całą część merytoryczną i plan redakcyjny na portalu.

Artykuły: 3061

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *