Ubezpieczenie samochodu – czy przechodzi na kupującego?

Gdy samochód zostaje sprzedany, polisa automatycznie przechodzi na kupującego – obydwie strony muszą dopełnić określonych formalności. O czym należy pamiętać? 

 

 

 

 

 

 

Co to jest ubezpieczenie OC?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kierowcy (OC) chroni właściciela pojazdu przed skutkami finansowymi w przypadku wystąpienia kolizji czy wypadku. Kierowca nie musi w takiej sytuacji pokrywać powstałych szkód ze swoich środków – robi to za niego ubezpieczyciel. Odpowiedzialność ubezpieczyciela obejmuje między innymi odszkodowanie za szkody materialne (uszkodzenie innego pojazdu czy mienia) i odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu czy śmierć uczestnika wypadku. Suma gwarancyjna, czyli granica, do której odpowiada ubezpieczyciel, wynosi 5 210 000 euro w przypadku szkód w zakresie zdrowia i życia uczestników wypadku i 1 050 000 euro w przypadku szkód w mieniu.

Obowiązkowe ubezpieczenie samochodu

Wszystkie zarejestrowane w Polsce samochody muszą mieć ważne ubezpieczenie OC – niezależnie od tego, czy poruszają się po drogach publicznych, czy są nieużywane i np. stoją na terenie prywatnej posesji. Za brak ubezpieczenia OC właściciel pojazdu może zostać ukarany mandatem, nałożonym przez policję lub Inspekcję Transportu Drogowego. Wysokość kary uzależniona jest od typu samochodu oraz tego, ile wynosi przerwa w ciągłości OC. Według obowiązujących przepisów kara za brak ubezpieczenia OC samochodu osobowego wynosi 6020 zł (w przypadku przerwy dłuższej niż 14 dni).

Czy ubezpieczenie przechodzi na nowego właściciela samochodu?

Odpowiedź na to pytanie brzmi: TAK. Według przepisów polisa OC przechodzi automatycznie na nabywcę samochodu w momencie podpisania umowy kupna. Przeniesienie ubezpieczenia OC na kupującego jest bezpłatne. Zarówno sprzedający, jak i kupujący muszą jednak dopełnić wymaganych formalności.


Sprzedawca powinien poinformować ubezpieczyciela o tym, że pojazd zmienił właściciela. Ma na to 14 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży. Informacja o zmianie właściciela pojazdu może być przesłana w formie papierowej lub elektronicznej. Po dopełnieniu formalności sprzedający nie będzie musiał opłacać kolejnych składek ubezpieczenia.


Towarzystwo ubezpieczeniowe skontaktuje się z nabywcą pojazdu. Po przeniesieniu ubezpieczenia samochodu na kupującego wysokość składki może ulec zmianie – ubezpieczyciel bierze pod uwagę m.in. wiek nowego właściciela i jego dotychczasową historię ubezpieczeniową. Nowy właściciel może również zrezygnować z polisy i skorzystać z usług innego ubezpieczyciela. Warto rozważyć ubezpieczenie samochodu z oferty PKO BP – procedura zawarcia umowy odbywa się on-line, a składka ubezpieczeniowa, dla klientów spełniających określone kryteria, może zostać rozłożona na 4 nieoprocentowane raty. 

Michał Kiermanowicz
Michał Kiermanowicz

Redaktor naczelny portalu motoryzacyjnego 7dosetki.pl. W branży motoryzacyjnej praktycznie od dziecka. Odpowiada za całą część merytoryczną i plan redakcyjny na portalu.

Artykuły: 3061

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *